Steamed potatoes


35'

Thành phần để chuẩn bị


Fresh medium-sized potatoes: 5.000 g

Chuẩn bị và nấu ăn


Accurately wash the potatoes to remove any residual soil.

Preheat the oven.

Place the potatoes on the trays and cook following the parameters (see pdf)
Chill after cooking.

It can be served as side dish seasoned with oil, garlic and parsley or used to prepare gnocchi or other dishes.

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng các cookie. Bằng cách tiếp tục tìm kiếm, quý vị chấp nhận việc sử dụng chúng.. OK Thông Tin Khác