Steamed fennels


45

15'

Thành phần để chuẩn bị


Fresh fennels: 5.000 g
Lemon juice: 50 g

Chuẩn bị và nấu ăn


Remove the external part of fennels and adjust the bottom. Cut fennels in halves, then 4-5 slices from every half and put them in a solution with water and lemon juice.

Preheat the oven and then cook following the parameters (see pdf).

Chill the product at the end of the cooking.

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng các cookie. Bằng cách tiếp tục tìm kiếm, quý vị chấp nhận việc sử dụng chúng.. OK Thông Tin Khác