STEAMED CAULIFLOWER


35

16'

Thành phần để chuẩn bị


Fresh whole cauliflowers: 6.500 g

Chuẩn bị và nấu ăn


Remove the stalk and green leaves from cauliflowers.
Cut them into medium-sized parts and put in fresh water for some minutes.

Preheat the oven.

Drain the cauliflowers, place them evenly on the trays and put in the oven. Cook following the parameters (see pdf).
After cooking, chill at positive temperature.

Steamed cauliflowers can be served as side dish or au gratin as garnish.

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng các cookie. Bằng cách tiếp tục tìm kiếm, quý vị chấp nhận việc sử dụng chúng.. OK Thông Tin Khác