SHORTCRUST PASTRY


7 sheets

16'

Thành phần để chuẩn bị


Frozen shortcrust pastry: 7 sheets of 230 g each

Chuẩn bị và nấu ăn


Defrost shortcrust pastry in the fridge the day before cooking.

Preheat the oven.

Keep the shortcrust pastry sheets out of the fridge for 30 minutes. After that lay the sheets on the trays and punch them evenly with a fork or with a dough punch roller.
Cook following the parameters (see pdf).

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng các cookie. Bằng cách tiếp tục tìm kiếm, quý vị chấp nhận việc sử dụng chúng.. OK Thông Tin Khác