Roasted turkey thighs


35 pcs

68'

Thành phần để chuẩn bị


Turkey thighs: 7.700 g
Garlic: 30 g
Rosemary: 50 g
Thyme: 30 g
Orange peel: 50 g
Olive oil: 150 g
Salt and pepper: 40 g

Chuẩn bị và nấu ăn


Prepare a mixture of herbs, garlic and orange peel, add salt and sprinkle evenly on the thighs adding oil. Let it marinate for a few hours.

Place the thighs on the trays.

Preheat the oven and cook following the parameters (see pdf).

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng các cookie. Bằng cách tiếp tục tìm kiếm, quý vị chấp nhận việc sử dụng chúng.. OK Thông Tin Khác