Roasted pork ribs


20

81'

Thành phần để chuẩn bị


Fresh pork ribs: 6.370 g
Fresh rosemary: 20 g
Fresh sage: 15 g
Garlic: 10 g
Olive oil: 100 g
Salt and pepper: 25 g

Chuẩn bị và nấu ăn


Remove any excess fat from the ribs.

Finely chop sage with rosemary and garlic, mix with salt and pepper and sprinkle evenly on the ribs with olive oil. Massage to flavor the meat well and marinate for at least one night in the fridge.

Preheat the oven and cook following parameters (see pdf).

Ribs can be served with vegetables au gratin, baked or fried potatoes.

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng các cookie. Bằng cách tiếp tục tìm kiếm, quý vị chấp nhận việc sử dụng chúng.. OK Thông Tin Khác