ROAST ARTICHOKE BOTTOMS


40

25'

Thành phần để chuẩn bị


Frozen artichoke bottoms: 6.000 g
Rosemary: 48 g
Sage: 48 g
Garlic: 30 g
Olive oil: 180 g
Fine salt: 90 g

Chuẩn bị và nấu ăn


Defrost artichoke bottoms in the fridge the night before cooking.

Finely mince garlic, rosemary and sage, add salt and evenly season the artichokes with this mixture and olive oil. Place the artichoke bottoms upside down on the trays.

Preheat the oven and cook following the parameters (see pdf).

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng các cookie. Bằng cách tiếp tục tìm kiếm, quý vị chấp nhận việc sử dụng chúng.. OK Thông Tin Khác