Mini sheep skewers


16

7'

Thành phần để chuẩn bị


Sheep skewers (25 g): 3.000 g
Barbecue sauce: 150 g
Honey: 40 g
Seed oil: 50 g
Salt: 20 g

Chuẩn bị và nấu ăn


Defrost the skewers at night, then marinate for a couple of hours in a mixture of oil, salt, barbecue sauce and honey.

Preheat the oven.

Place the skewers on the trays and cook following the program (see pdf).

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng các cookie. Bằng cách tiếp tục tìm kiếm, quý vị chấp nhận việc sử dụng chúng.. OK Thông Tin Khác