GRILLED AUBERGINES


20

15'

Thành phần để chuẩn bị


Black round aubergines: 4.100 g
Olive oil: 60 g
Salt and pepper: 15 g

Chuẩn bị và nấu ăn


Wash the aubergines accurately, remove the top and cut them in 1,5-cm-thick slices.

Preheat the oven.

Season the slices with oil, salt and pepper and place them on the tray on the grill side.
Put the trays in the oven.

Cook following the parameters (see pdf).
At the end of cooking, chill the aubergines.

They can be served as side dish seasoned with garlic and fresh minced parsley.

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng các cookie. Bằng cách tiếp tục tìm kiếm, quý vị chấp nhận việc sử dụng chúng.. OK Thông Tin Khác