Fennels gratin


42

23'

Thành phần để chuẩn bị


Steamed fennels: 2.865 g
Béchamel: 400 g
Egg yolks: 60 g
Butter: 50 g
Grated Parmesan cheese: 80 g

Chuẩn bị và nấu ăn


Mix béchamel with egg yolks in a bowl and cover the fennel previously spread on the tray. Sprinkle grated cheese and butter flakes. Refrigerate for 30 minutes.

Preheat the oven and then cook following the parameters (see pdf).

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng các cookie. Bằng cách tiếp tục tìm kiếm, quý vị chấp nhận việc sử dụng chúng.. OK Thông Tin Khác