CHICKEN THIGHS WITH PEAS SAUCE


35

57'

Thành phần để chuẩn bị


Fresh chicken thighs: 7.700 g
Peas sauce: 2.250 g
Diced potatoes: 650 g
Olive oil: 240 g
Salt and pepper: 120 g

Chuẩn bị và nấu ăn


Remove any feathers or excess skin from chicken thighs, season with salt, pepper and oil and place them on the trays with the diced potatoes.

Preheat the oven.

Start the first cooking phase then add the peas sauce and finish following the parameters (see pdf).

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng các cookie. Bằng cách tiếp tục tìm kiếm, quý vị chấp nhận việc sử dụng chúng.. OK Thông Tin Khác