Inoxtrend s.r.l.


Thông qua Serenissima, 1
31025 Santa Lucia di Piave (TV) Italia
Bản đồ Google »

Thông tin chung và yêu cầu thông tin: info@inoxtrend.com

Bán Hàng: sales@inoxtrend.com

Điện Thoại: +39 0438 456990 – Fax: +39 0438 451710

Yêu Cầu Thông Tin
về Lò Nướng Chuyên Dụng Inoxtrend
Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư
Theo điều 13 của Nghị Định Lập Pháp số 196/03 (Bộ Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân), Inoxtrend s.r.l. thông báo rằng dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ được xử lý theo quy định pháp luật dành riêng cho mục đích thống kê và sử dụng nội bộ. Tôi ủy quyền xử lý dữ liệu cá nhân của tôi theo điều luật 13 của Nghị Định Lập Pháp 196/03 (Bộ Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân).

Tôi chấp nhận các điều khoản quyền riêng tưĐể cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng các cookie. Bằng cách tiếp tục tìm kiếm, quý vị chấp nhận việc sử dụng chúng.. OK Thông Tin Khác